Kostföreläsning The Nike Blast 2013

4th februari 2013

Matsmältning


Anteckningar till föreläsning Kostmyter

 

De vanligaste kostråden kan delas in i två grupper, dels den traditionella synen att det är mättat fett som är skadligt och bör undvikas eller att det är kolhydrater och socker som ska  undvikas.

 

Dietisternas Riksförbund bygger sina kostråd på den forskning som genomfördes av Ancel Keys ”the Seven Countries Study” och studier som bygger vidare på dessa resultat. Där började den fettskräck som sedan fick råda under flera decennier. Denna studie har dock visat sig innehålla så många felaktigheter att det inte går att dra några slutsatser ifrån den.

 

Lågkolhydratskosten hänvisar i sin tur till studier som gjorts på individer med för högt blodsocker, typ 2 diabetes, som blivit friska genom lågkolhydratskost: Karlshamnstudien av Jörgen Vesti Nielsen. Detta är en studie som gjordes enbart på individer med för högt blodsocker.

 

Läs gärna boken ”Fett och kolesterol är hälsosamt” av Uffe Ravnskov eller gå in på hans hemsida där det finns mycket intressant att läsa och där ni kan hitta länkar till forskningsresultat.

http://www.ravnskov.nu/svcholesterol.htm

 

Totalkolesterol påvisar varken bra eller dålig hälsa, det säger ingenting om dina framtida hälsorisker. Insistera i ställer på att få reda på din APO-kvot som i alla fall visar antalet HDL och LDL. Detta ger en något bättre insyn i din hjärt- och kärlhälsa.

 

Här får ni powerpoint presentationen som jag använde mig av

 

 

pastedGraphic.pdf

 

pastedGraphic_1.pdf

pastedGraphic_2.pdf

pastedGraphic_3.pdf

pastedGraphic_4.pdf

pastedGraphic_5.pdf

pastedGraphic_6.pdf

pastedGraphic_7.pdf

pastedGraphic_8.pdf

pastedGraphic_9.pdf

pastedGraphic_10.pdf

pastedGraphic_11.pdf

 

 

 

Peter

 

speak Your Mind