Diskbråck

5th december 2011

diskbråck

Vad är ett diskbråck?

Ett diskbråck innebär en utbuktning av en disk in mot ryggmärgskanalen. Utbuktningen orsakas av att en del av den mjuka kärnmassan i disken tränger ut genom den yttre fastare delen av disken, den hårda broskmassan. Diskbråck kan förekomma i hela ryggraden, men är vanligast i ländryggen, följt av halsryggen.

Många har diskbråck utan besvär

Magnetkameraundersökningar av ryggen hos friska människor har visat att var fjärde person har ett diskbråck i halsryggen och var tredje person ett i ländryggen, som inte ger några som helst symtom. Men ett diskbråck i nedre delen av ryggen kan också ge ont i ryggen och ibland så kallad nervrotssmärta som strålar ner i benet, ischias. Ett diskbråck som trycker på nervrötter i halsryggen kan ge utstrålande värk i armarna och ibland ren nackvärk.

speak Your Mind